Bystyremøte 090317

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
11/17Behandling av møteinnk. til repr.skapsmøte Grenland havn iks
12/17 Greve Biogass, utkast til stategiplan 2017-22
13/17 Riving av Skien sykehjem
PAUSE
13/17 forts.
14/17 Rev. av vedtekter i komm. barnehager i Skien
15/17 Belønningsavtalen Grenland 2013-16, sluttrapport
16/17 Mandat for byutredning i Grenland
PAUSE
17/17 Etabl. av fyllestasjon av biogass i Skien
18/17 Ny parkeringsforskrift, parkering og lading av elbil
19/17 Kontrollutvalget, årsmld. 2016
20/17 Oppheving av reg.endring, plan 454
21/17 Valg leder og nestleder for lokalutvalgenes fellesråd 2015-19
22/17 Søknad fritak politiske verv, M. Skyer (MDG)
23/17 Søknad fitak verv for et år som varamedl. i Åfoss lokalutv., valg av nytt varamedl.
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum