Bystyremøte 300910

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
133/10 Ankesak. Klagesak til fylkesmannen, Skifjellvn. 114
127/10 Skien Lufthavn as, videre drift og investeringer
PAUSE
128/10 Organiseringen av boligforvaltningen
129/10 Skien Fritidspark kf, kvartalsrapp. 2. kvartal
130/10 Reg plan for Tollnesmoen nord
131/10 Reg.plan for Kjørbekksvingen 46
132/10 Bruksendring fra fritidsbolig til bolig
134/10 Oppr. av stillinger i bofellesskap til enslige, mindreårige flyktninger
135/10 Forvaltningsprosj., Miljørevisjon i Skien komm.
136/10 Årsmeld. fra Skien diakonale senter
137/10 Omgjøring- Bamble Bruk as, konsesjon til erverv av g/b.nr 236/13
138/10 Konsesjonssak- Bamle Bruk as, erverv av g/b.nr. 236/13
139/10 Skien komm./Grenland landbr.ktr. - klage på konsesjon for erverv av g/b.nr. 2/78
140/10 Forliksrådet, suppl.valg
141/10 Forslag om økning av ant. repr. i Ø. Gjerpen lokalutv.
Forespørsler
PAUSE
webløsning fra Serit Itum