Bystyremøte 161008

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
130/08 Skien lufthavn as - omgjøring av gjeld til avdr.fritt lån
131/08 Høringsuttalelse ang. hovedstadsprosessen i Helse Sørøst
132/08 Verneplan for Skrimfjella i Kongsberg og Skien kommuner
133/08 Virksomhetsomr. i kommunalsjefsomr. helse og velferd
134/08 Ansettelse av kommunalsjef oppvekst - 100% still.
135/08 Bybane i Grenland, 1. etappe
PAUSE
136/08 Reg.plan for Gulset b.hage med tilliggende areal
137/08 Gulset b.hage - gjenoppbygging
PAUSE
138/08 Odd stadion - gjennomføring av trafikksikringstiltak
139/08 Reg.plan for Snipetorpgt. 2 til 13a, endring av plan 789
140/08 Reg.plan for Grensegt. 36, gnr. 30, bnr. 1330 og del av bnr. 479
141/08 Reg.plan for et område ved O. Løvenskioldsgt.
142/08 Forskrift om hundehold
143/08 Handlingsplan for risikoutsatte barn og unge
144/08 Grenland havnestyre - ad valg av repr.
145/08 Valebø lokalutvalg - utvidelse av utvalget
146/08 Gimsøy lokalutvalg - suppl.valg
webløsning fra Serit Itum