Bystyremøte 150617

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
PAUSE
Åpning og opprop
94/17 Skien kommune, Regnskap og årsmld. 2016
95/17 Skien fritidspark kf, regnskap og årsmld. 2016
96/17 Skien fritidspark ks, evaluering etter 8 års drift
97/17 Skien fritidspark kf, rapport 1. kvartal 2017
98/17 Forslag till villkår for eiendomsskat i Skien fra 2018
PAUSE
99/17 1. tertialrapport investering 2017
100/17 Rapport 1. tertial 2017
101/17 Rapportering finansforvaltning pr. april 2017
102/17 Finansiering vent.anl. Gulset sykehjem
103/17 Arkivdepot, historisk arkiv. Staus oppfølging av oversendelsesforlag
104/17 Sluttregnskap EPC-prosjetet
105/17 Kemneren i Grenland, årsrapp. 2016
106/17 Ny vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
107/17 Barnevernets ressurssenter, etabl. av interkomm. samarbeid
108/17 Etabl., dimesjonering og driftskonsekvenser av ny barnrhage i Slemdalsgt. 31
109/17 Forskrift om rett til sykehjem eller tilsv. bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjnester
110/17 Belønningsavt. for Grenland 2017-20
111/17 Århus bru, vurdering av kort veglenke Gulset-sentrum
112/17 Bypakke Grenland, Moflataprosjektet, pri. av tiltak
113/17 Reg.plan for deler av Findal gård, sluttbeh.
114/17 Felles komm. eierstrategi for Skagerak energi
115/17 Opphevelse av dagens anskaffelsesregl. for Grenlandskommunene
116/17 Nye retningslinjer for frivilligsentralene
117/17 Avtale og vedtekter for Grenlandssamarbeidet
118/17 Grenlandssamarbeidet, 4-årig handlingsplan/program 2017
119/17 Selskapskontroll Skien lufthavn as, prosjektplan
120/17 Skien komm. pensj.kasse, årsmld. 2016
121/17 Vannscooter, innføing lokal forskrift
122/17 Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillitt
webløsning fra Serit Itum