Bystyremøte 280411

Oppløsning:
Laster avspiller
PAUSE
Åpning og opprop
40/11 Økonomiplam 2011-2014, oppfølging
PAUSE
41/11 Kjørbekkdalen 4, disp til sport og friluftsutstyr som varegruppe
42/11 Reg.plan for g/s-vei Venstøpbakken
43/11 Grinivn. 133, Fradeling av eiend. til boligformål
44/11 Reg.plan for Fløtninga
45/11 Politivedtekter og gatesalg i Skien
PAUSE
46/11 Omsorgsplanen 2011-2023
47/11 Sluttregnsk, utskifting av brannbiler 2000-2010
48/11 Månedsrapp. økonomi mars 2011, 1. kvartal
49/11 Kvartalsrapp. 1. kvartal 2011 på investeringer bydrift
50/11 Håndtering av utrengerte fartøy, finansiering
51/11 Telemark og Vestfold Rwegionteater, gen.fors.
52/11 Skagerak energi as, gen.fors.
53/11 Kontorbygg as, gen.fors.
54/11 Stevneplassen as, gen. fors.
55/11 Gen.fors. i Stiftelsen Sauherad samtun
56/11 Bygarasjen
Din. saker
webløsning fra Serit Itum