Bystyremøte 121015

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Rådmannen presenterer budsjettet.
webløsning fra Serit Itum