Bystyremøte 120516

Oppløsning:
Laster avspiller
PAUSE
Åpning og opprop
93/16 Innk. gen.fors. Visiot Grenland as
94/16 Innk. gen.fors. Kontorbygg as
94/16 forts.
95/16 Innk. gen.fors. Sauherad samtun
96/16 Innk. gen.fors. Bygarasjen as
97/16 Innk. reps.skapsmøte RiG iks
98/16 Innk. gen.fors. Klosterøyafondet as
112/16 Skien Dalen Skipsselskap, tilsk. til drift MS Victoria
99/16 Skien fritidspark kf, kvartalsrapp. 1. kvartal 2016
100/16 Skien kirkelige fellesråd, årsmld. 2015
101/16 Kontollutvalget, årsmld. 2015
102/16 Grenlandssamarbeidet, årsmld. 2015
PAUSE
104/16 Søkn. fra Statsbygg om tomt for etabl. av mottaksberdsk. for asylsøkere
103/16 Arbeidsgiverpolitikk, revidering
105/16 Prosjektplan for Århusbru
106/16 Verkstedsamarb. med Porsgrunn, selsk. etter komm.loven §27
107/16 Sluttbehandling detaljreg. g/bnr 221/1076
108/16 Sluttbehandling detaljreg. g/bnr 220/1515, 220/1202 og 220/138
109/16 Sannvn. 54, fradeling
110/16 Leie av idr.anl. og kulturarenaer
111/16 Vedl.holdsbehov komm. bygg 2017-26
113/16 Høringssvar, oppheving av serveringsloven
114/16 Forslag sos.hjelpsatser for ungdom
115/16 Kjøp av bil til Findal bofellesskap
116/16 Valg lokalutv. 2016-19
117/16 Oppheving av reg. plan nr. 381
118/16 Oppheving av reg.plan nr. 595
119/16 Oppheving av reg.plan nr. 271
120/16 Oppheving av reg.plan nr 324
Forespørsel
webløsning fra Serit Itum