Bystyremøte 190412

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
44/12 Skien lufthavn as, generalforsamling 2012
PAUSE
55/12 Orienteringssak, gen.forsaml. i Vekst i Grenland
54/12 Orienteringssak, gen.forsaml. i Energi og miljøkapital as
53/12 Orienteringssak, gen.foraml. i Komp.utvikl. Grenland, GREP
52/12 Orienteringassak, genforsaml. i BTV inv.fond
45/12 Reg.plan for del av Borgegrenda
46/12 Kommunal planstrategi bystyreperioden 2011-2015
47/12 Kretsgrensereguleringer
48/10 Rev. av vedtekter for komm. barnehager 2012
49/12 Saksbeh.gebyr for landbruk og fellingsavg. for elg og hjort
50/12 Sluttregnskap Byromsprosj. 2007-2010
51/12 Rapport 4. kvartal 2011, investeringer bydrift
56/12 Valg av styrerepr. til aksjeselskap kommunen har eierandeler i
webløsning fra Serit Itum