Bystyremøte 140416

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
69/16 Detaljreg. for g/bnr 300/3554, Snipetorp
70/16 Innbyggerinitiativ, Arkivdepot
71/16 Boligmelding 2015
72/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Eiendomsforvaltning
73/16 Formannskapets vedtak, Mersmak i Skien as
74/16 Innk. gen.fors. Grep Grenland as 2016
75/16 Innk. gen.fors. Visit Telemark as
76/16 Behandl. av møteinnk. til repr.skapsmøte, IKA Kongsberg iks
77/16 Vekst i Grenland iks, behandl. av møteinnk. til repr.skapsmøte
78/16 Gea norveica Geopark iks, behandl. an innk. til repr,skapsmøte
79/16 Telem. komm.revisjon iks, behand. av møteinnk. til repr.skapsmøte
Interpellasjoner
PAUSE
80/16 Overordnet analye og plan for forvaltnigsrevisjon 2016-19
81/16 Valg lokalutv. 2016-19
82/16 Årsmeldinger 2015 fra lokalutvalgene
83/16 Salg av kommunens aksjer i Bypakke Grenland as
84/16 Restanserapp., saker behandlet av Bystyret i 2015
85/16 Info om prosess i 2016 vedr valg av meddommere samt forliksråd 2017-20
86/16 Oppheving av reg.plan g/bnr 1/48
87/16 Oppheving av reg.emdring g/bnr 300/3758
88/16 Oppheving av reg.foralsg g/bnr 8/7,181,182 og Fossum stadion
89/16 Oppheving reg.plan for Svanviksvingen
90/16 Oppheving av reg.plan for Skyggestein
91/16 Høringsuttalelse Nash. transportplan 2018-29
PAUSE
91/16 forts.
Orienteringssaker
webløsning fra Serit Itum