Bystyremøte 131014

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
3/14 Orientering om budsjett- og økonomiplan 2015-2018
webløsning fra Serit Itum