Bystyremøte 130314, deler av møtet mangler

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
26/14 Evaluering av barneverntj. i Skien
PAUSE
26/14 FORTS.
27/14 Høring: Reservasjonsrett for fastleger
PAUSE
28/14 Prosjektplan - Nytt biliotek med Ibsen besøkssenter
29/14 Søkn. am utvidet garant fra Gjerpen Håndb.
32/14 Orientering om Findalprosj.
30/14 Evaluering etter avsluttet oppreisningsordning
31/14 Org. av avfall drift
33/14 Detaljreg. for Mæla 1 brl., 2. g.behandl.
34/14 Detaljplan for Maribakkane 2-4
35/14 Skien Tomteselsk. as Innk. til gen.fors. 2014
36/14 Årsmeld. fra Kontr.utv i Skien komm.
37/14 Handlingsplan Grenlandssamarbeidet 2014
38/14 Rekruttering av ny rådmann
39/14 Søkn. om fritak fra verv - Odin A. Bohmann
40/14 Valg ny leder hovedutv. helse og velferd
webløsning fra Serit Itum