Bystyremøte 240311

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
24/11 Skien rådhus, universell utforming og tilgjengelighet
25/11 Ombyyging til nytt spiseriutsalg og nye adm.lokaler i Skien fritidspark
26/11 Skien fritidspark KF, utvidelse av leieavt. med Himalaya park as
27/11 Myren: Detaljreg. for g/s-vei og parkering
PAUSE
28/11 Reg.plan for Vollsfjorden ind.område
29/11 Retn.linjer for nedgravde avfallscontainere
30/11 Månedsrapp. økonomi, ny rapporteringsmod. og frister
31/11 Utkast til årsoppgjør 2010, Skien komm. forvaltningsfond
32/11 Skien kirkelige fellesråd, årsmeld. 2010
33/11 BuTeVe inv.fond as, gen.forsamling
34/11 Energi og miljøkapital as, gen.forsamling
35/11 Valgstyret, suppl.valg
36/11 Søkn. om fritak fra vervet som varamedl. til Gulset lokalutv., Erika Benavides (SV)
PAUSE
Diverse
webløsning fra Serit Itum