Bystyremøte 040914

Oppløsning:
Laster avspiller
138/14 Framtidens byer, årsrapport 2013
139/14 Årsmld 2013, talenter for framtida
140/14 Årsmld. fra Eldrerådet 2013
141/14 Årsmld. 2013, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
142/14 Årsmld. 2013, lokalutvalgene
PAUSE
Åpning og opprop
124/14 Tiltak mot sosial dumping
125/14 Org. av kriseledelsen i Skien kommune
126/14 Ansettelse av rådmann
127/14 Skien Fritidspark kf, rapp. 2. kvartal 2014
PAUSE
128/14 Forvaltningsrevisjonsprosjek, barnevernstj. i Skien
129/14 Tilst.rapp. Skien grunnskole 2013
130/14 Anmodn. ombosetting av flyktninger 2014-2017
131/14 Nytt sykehjem 2019/2020
132/14 Krutthuset Fossum jernverk, uttalelse til fredning
133/14 Fians. av økn. i tilsk. til ikke-komm. barnehager
134/14 Månedsrapp. 2. kvart. 2014
135/14 2.kart.rapp. 2014 investeringer
136/14 Restanserapp., saker til Bystyret 2013
137/14 Stiftelse av Bjorstaddalen avfallsanlegg as
143/14Søknad fritat verv som varamedl. i Hovedutv. oppvekst, H. Haraldsen
144/14 Søkn. fritak verv som varamedl. Gulset lokalutv., B. Elsebutangen
145/14 Valg ny vararepr. Gulset lokalutv.
webløsning fra Serit Itum