Bystyremøte 180413

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
36/13 Skien kirk. fellesråd, årsmld. 2012
37/13 Innk. til årsmøte i Telemarkskanalen regpark 2013
38/13 Årsregnsk. og årsberetn. 2012, Gea Norvegica Geopark IKS
40/13 Gen.forsaml. 2013, Visit Grenland
41/13 Gen.forsaml. 2013, Vekst i Grenland as
39/13 Gen.forsaml. 2013, stiftelsen Sauherad Samtun
48/13 Kompetanseutvikl. Grenland, gen.forsaml. 2013
Pause
42/13 Kontrollutvalget, årsmeling 2013
43/13 Sluttregnskap Maskinforvaltningen
44/13 Flerbrukshall Kongerød, sluttregnskap
45/13 Sluttregnsk., 7 mill. til Formannskapets dip.konto
46/13 Talenter for fremtiden, sluttregnskap
47/13 Valg nestleder, Lunde lokalutv.
webløsning fra Serit Itum