Bystyremøte 151112

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
157/12 Organisering av renovasjon i Grenland
Temamøte, orientering om velferdsteknologi
webløsning fra Serit Itum