Bystyremøte 230317

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart temamøte, Utvikling av boliger og næring i sentrum, hva skjer i 2017
Hva er trendene i boligmarkedet 2017
Nye boliger i og rundt sentrum i Skien
Hva er trendene i næringsmarkdet 2017
Utvikling av nord-østre del av Klosterøya
Utvikling av næringseiendommer i sentrum
Utviklingsplaner for Mølla og produksjon i Skien
webløsning fra Serit Itum