Bystyremøte 101209

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og ev. forespørsler
PAUSE m/ Obamas tale fra Nobels fredspris 09
160/09 Klovholt skole, utbygging
165/09 Forslag til endring i alkoholloven
167/09 Skien Dalen Skipsselskap as, kommunal garanti
168/09 Eierskapsmelding
169/09 Lokal forskrift om beregning av beh.tid ved saker som krever oppmålingsforr.
170/09 Utredning - felles legevakt i Porsgrunn og Skien
171/09 "Grenlandspakken"
PAUSE
172/09 Felles P-politikk i Porsgrunn og Skien
PAUSE m/ gruppemøte
173/09 Div. valg
webløsning fra Serit Itum