Bystyremøte 140313

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
18/13 Reg.plan for Vestre Kjellemo
19/13 Detaljreg. Hyni - Strømdal, ny vegtrase
20/13 Reg.plan for 2/90, Furuset Gulset
PAUSE
sak 20/13 forts.
21/13 Kommunedelplan for Kjørbekk
PAUSE
26/13 Komm. tilskudd til ikke-komm. barnehager
22/13 Langtidsparkering i og i nærheten av Skiem Sentrum
23/13 Fasrsetting planprogram
24/13 Org. av friluftslivet i Grenlandsregionen
27/13 Godtgj.reglement for folkevalgte
25/13Forskrift om minsteareal for felling av hjort
28/13 Voldsvn 508 as, innk. til gen.forsamling 2013
30/13 Suppl.valg
29/13 Skien tomteselskap as, innk. til genf.ors.2013
31/13 Stortingsvalget 2013
webløsning fra Serit Itum