Bystyremøte 151009

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
133/09 Komm.omr. kultur og og utvikling og virksomhetsomr. i bydrift
134/09 Suppleringsvalg til hhv. Klovholt og Øvre Gjerpen lokalutv.
135/09 Søknad om fritak - Granåsen barnehage
136/09 Søknad om frita - Klyve lokalutv.
137/09 Søkn. om fritak fra komm.politiske verv - Kjell J. Rambekk
webløsning fra Serit Itum