Bystyremøte 170309

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop.
39/09 Klimautfordringene i et større perspektiv
PAUSE
40/09 Elektromagnetiske felt. Grenseverdier og helsefare
Foredrag om Geopark og Eikeprosjektet
webløsning fra Serit Itum