Bystyremøte 271108

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
PAUSE
149/08 Virksomhetsområder i kommunalområde oppvekst og nytt virksomhetsområre helse
150/08 Driftsavt. mellom Telemark fylkeskommune og Skien kommune gj. Skien fritidspark
151/08 Kvartalsrapp. 1-2008 for skien fitidspark
152/08 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2009
153/08 Reg.plan for høydebasseng på Gjærum
154/08 Reg.plan for høydebasseng på Skyggestein
157/08 Boliggruppe på Grønnerød, prinsippvurdering av regspørsm.
PAUSE
155/08 Kommunedelplan for Kjørbekk og Rødmyr
156/08 Reg.plan for Limijordet
158/08 Skogplassene - avgrensing av boligfelt 78
159/08 Vestfold krematorium iks - forhandlinger ved uttreden av selskap
160/08 Plan for selskapskontroll 2008-2011
161/08 Kommunal garanti - Kompetanseutvikling Grenland as
162/08 Verføring komm. garanti til nytt driverselsk. for Klyveskogen b.hg.
163/08 Orientringssak - ny forskrift om kommunens finansforvaltning
164/08 Stortingsvalget opg sametingsvalget 2009 - valgdag
165/08 Hanken barnehage - suppleringsvalg
webløsning fra Serit Itum