Bystyremøte 171111

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Tanker/ideer om det politiske arbeidet 2011-2015 v/ ordfører
145/11 Kommunedelplan for Borgestad/Menstad
146/11 Framtidens byer 2012
147/11 Parkeringsplass ved Folkets hus, Skotfoss
PAUSE
148/11 Månedsrapp. økonomi 3. kvartal 2011
149/11 Rapp. 3. kvartal 2011 på investeringer, bydrift
150/11 Sluttregnskap Gjerpen barneskole
151/11 Valg av faste utvalg for prioden 2011-2015
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum