Bystyremøte 140607

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
65/07 Steinsvika vannverk - Utbygging 06/07 Økt kostnsdsramme
59/07 Rullering av kommuneplanens arealdel
60/07 Skien kommune - Årsoppgjør 2006
61/07 Forvaltningsrevisjonsrapport: Skien fritidspark, delrapp. 3
63/07 Forvaltningsrevisjonsrapport: Bruk av konsulenttjenester
64/04 Distr.revisjonen i Lardal og Larvik komm. - Inntreden i Telemark Komm.revisjon IKS
66/07 Årsberetning for Skien Komm. Pensjonskasse 2006
67/07 Anmodning om innbetaling av egenkapital
Pause
61/07 Eierskap i Skagerak Energi as - Holdingselskapsmodell
68/07 Cp-foreningen søker tilskudd til bygging av omsorgsboliger m.m.
69/07 Virksomhetsplan for handlingsplan for risikoutsatte barn og unge med rapportering
70/07 Elektronisk samarbeid Skien komm. og Sykehuset Telemark HF
71/07 Etablering av Grenlandskommunenes innkjøpsenhet
72/07 Opprettelse av ny stilling - Trafikk og samferdselsplanlegging
73/07 Finansiering merutgifter strøm 2006
webløsning fra Serit Itum