Bystyremøte 180908

Oppløsning:
Laster avspiller
115/08 Ad spørsmål om politipost i Skien sentrum
116/08 Ad eteblering av spilleautomater i Skien kommune
117/08 Interpellesjon: Innføring av omv. res.ordnig mot uadr. reklame
118/08Månedsrapport juli -08 - økonomi
119/08 Budsjettsituasjonen 2008 - 2009, teknisk omr.
120/08 Fornyelse av VA-ledninger og bygging av høydebasseng
121/08 Bygarasjen as - bygging av P-anlegg i fjell
122/08 Framkommelighetsprosjekt for Metrobussene i Grenland
123/08 Reg.plan for del av Grinivn. 67, gnr 57. bnr 21 og 22
124/08 Reg.plan for Tollnesmoen
125/08 Orienteringssak - vedtekter Skien komm. pensj.kasse fra010108
126/08 Suppleringsvalg
127/08 Valebø lokalutvalg - suppleringsvalg
128/08 Organisasjonsprosessen 2008
129/08 Høringsnotat - endring av valgloven
PAUSE
PAUSE
PAUSE
Åpning, opprop og forespørsler
webløsning fra Serit Itum