Bystyremøta 010911

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Åpning og opprop
105/11 Skien lufthavn as, halvårsrapport 2011
102/11 Forvaltningsrevisjonsrapport Skagerak arena
103/11 Forvaltn.rev.rapport Brukerstyrt pers. ass.
104/11 Forvaltn.rev.rapport Kommunens ansv. for farlig avfall
107/11 Melding. Skien fritidspark, elektronisk adgangskontr.
108/11 Rapp. 2. kvartal 2011 på inv., bydrift
109/11 Tilstandsrapp. Skien grunnskole 2010
Pause
109/11 forts.
106/11 Månedsrapp. økonomi, 2. kvartal 2011
110/11 Den digitale skole i Skien 2012-2015
111/11 Den digitale skole i Skien, oppfølging
112/11 Klovholt skole, bruk av bygninger
113/11 Rusplan
114/11 Brannordning for Skien komm., ros, vurdering samfunn
115/11 Detaljreg.plan for g/b.nr. 12/126 Hoppestad
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum