Bystyre 060918

Oppløsning:
Laster avspiller
22/18 Orienteringssak - Selskapsrapportering august 2018 - Grenland Havn IKS
23/18 Orienteringssak - Svar angående lovlighetskontroll i sak om skoleegudstjenester
107/18 Rapport - reorganisering av introduksjonsprogrammet
108/18 Status for prosjektet "Kverndalen Bo og Dagsenter" og anbefalinger videre
109/18 Klimahandlingsprogram Skien kommune 2018-2021
110/18 Etablering av "Sør-Øst 110 IKS" - egenkapital og invisteringskostnader
111/18 Alarmsentralen Telemark - videreføring, tilknytning og eierskap
112/18 Greve Biogass AS- innkalling til ekstraordinær generalforsamling
113/18 Skien kommunale pensjonskasse - årsmelding 2017
114/18 Lokal forskrift - motorferdsel i utmark og vassdrag
115/18 Søknad om fritak fra verv som medlem av hovedutvalget for helse- og velferd fra Laurens Reitsma (Byp)
116/18 Søknad om permisjon fra HOOP, Mona Nicolaysen (MDG)
117/18 Søknad om fritak fra politisk verv - Sondre Brøste Strander (H)
115/18 Søknad om fritak fra verv som medlem av hovedutvalget for helse- og velferd fra Laurens Reitsma (Byp)
118/18 Søknad om fritak fra politiske verv fra Even Ulsnæs (Ap)
119/18 Søknad om fritak fra politisk verv som medlem av Hovedutvalg for oppvekst - Erik Næs (Krf)
21/18 Orienteringssak - Tilleggsanmodning bosetting flykninger 2018
webløsning fra Serit Itum