Bystyremøte 300807

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop
76/07 Bystyrets møteprotokoll 220507
77/07 Bystyrets møteprotokoll 310507
78/07 Bystyrets møteprotokoll 140607
79/07 Rullering av kommunens arealplan
PAUSE
79/07 forts
80/07 Veipakke Grenland. Delvis brukerfinansiering. Innspill til NTP
PAUSE
85/07 Nye lokaler til Skien kulturskole
87/07 Tomtealternativ nytt sykehjem
81/07 Utbyggingsprosjekter, finansiering
82/07 Hjellevannet/Bryggevannet rundt
83/07 Fornyelse av ledn.nett vann/avløp, tilleggsbevilgning 07
84/07 Tilskuddsordning eiendomsskatt
86/07 Prispolitikk i Fritidsparken
88/07 Voldtektsmottaket i Telemark, end. fra frivillig til fast beredsk.
89/07 Frivillighetsmelding for Skien kommune
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum