Bystyret 150115

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
01/15 Skien Diakonale senter, styrerepr. fra Skien kommune
Temamøte, eierskapsmeldingen
PAUSE
Temamøte forts.
webløsning fra Serit Itum