Bystyremøte 141113

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
145/13 Temamøte - oppvekst
Pause
145/13 forts.
146/13 Innk. ekstraordinær grn.fors. i Skien Næringsfond
Pause
146/13 forts.
webløsning fra Serit Itum