Bystyremøte 160114

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Temamøte Sykehuset Telemark - Utviklingsplan 2014
PAUSE
Temamøte forts.
PAUSE
01/14 Valg av medlem og varamedlem til representantskap i Renovasjon i Grenland IKS
02/14 Telemarksreiser AL - innkalling til ekstraordinært årsmøte
webløsning fra Serit Itum