Bystyret 080318

Oppløsning:
Laster avspiller
15/18 Grenland Havn IKS - møteinnkalling til representantskapet
16/18 Skien Næringsfond AS - innkalling ti generalforsamling
17/18 Visit Telemark AS - generalforsamling
18/18 Gea Norvegica Geopark IKS revisjon av selskapsavtale
19/18 Forslag til revidert "Skiensmodell" for Grenlandskommunene
20/18 Nasjonal standarisering av bomrabatter og innføring av månedstak for tunge kjøretøy i Bypakke Grenland
21/18 Detaljregulering for et areal øst for Gamle Siljanveg - sluttbehandling
22/18 Oppheving av reguleringsplan for Skottåsen og Lundeåsen, Planident 307 - sluttbehandling
23/18 Vedtak om skolegudstjenester - krav om lovlighetskontroll
24/18 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager
25/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - arkiv og journal
26/18 Samarbeidsavtale mellom Skien kommune og Skien Idrettsråd
27/18 Kontrollutvalget - årsmelding 2017
28/18 Valg av varamedlem i Ytre Gjerpen lokalutvalg
29/18 Søknad om fritak fra verv som medlem av Lunde lokalutvalg - Cecilia Winman (Rødt)
24/18 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager
Interpellasjon - praksis med å tilby flykninger arbeidspraksis
Interpellasjon - initiativ overfor eldrerådet
webløsning fra Serit Itum