Bystyremøte 171011

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
128/11 Budsjett og økonokiplan 2012-2015, orientering
webløsning fra Serit Itum