Bystyremøte 290109

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og orienteringer
03/09 Innbyggerinitiativ - Øke de kommunale skattene?
04/09 Fremsatt krav om lovlighetskontr. av sak vedr. skolestruktur i Skien
05/09 Nye skolekretsgrenser, delegasjon til hovedutv. for oppvekst
06/09 Midlertidig løsning for områdene kultur, næring og byutvikling
07/09 Politisk organisering, hovedutvalg
09/09 Rapp. for Skien frit.park, sept.-des. 08
08/09 Endring av priser Skien fritidspark, badet
PAUSE
10/09 Reg.plan for Larønningen, gnr 221, bnr 2,3 og 2138
11/09 Reg.plan for del av Kjørbekk, Grønnlikroken 3
12/09 Reg.plan for Betanien hospital
13/09 Reg.plan for Telemarksgt. 10, anke
14/09 Skien som forsøkskomm. for stemmerett for 16-åringer ved komm.valget 2011
15/09 Salg av alkoholholdige drikkevarer på glassflasker
16/09 Utleie til båtfreneinger ved Skienselva
PAUSE
17/09 Kolonihagene i Skien
18/09 Just. av vedtektene til Gea Noovegica Geopark iks
19/09 Utsettelse av barnehagestrukturen
20/09 Valg av valgstyre
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum