Bystyremøte 290911

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
119/11 Forvaltningsrevisjonsrapport, tilsyn skjenkesteder
120/11 Org. av tolketjenesten i Grenland
117/11 Muligetsstudie Grenland
118/11 Nye fartsgrenser i og rundt Skien sentrum
PAUSE
121/11 Skien brannst.-110 Telemark. Valg entrepriseform på tilbygg
122/11 Limi nord, finans./forskuttering av boligutbygging
123/11 Mulighet for etabl. av tilbud, Gjerpen sykehj.
124/11 Grenland havn IKS, utvidet låneramme
125/11 Skien lufthavn as, likviditetsbehov
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum