Bystyremøte 240415

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
23/15 Kommuneplanens arealdel 2014-2026
24/15 Frivillighetsmeldingen for Skien kommune
25/15 Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold
26/15 Veiforbimdelser mellom øst- ovestlandet
27/15 Kommunedelplan E18 Langangen-Rugtvedt
36/15 Analyse av sosialhjelpytelser
PAUSE
29/15 Inv. til representantskapsmøte i Telemark komm.revisjon iks
30/15 Innk. til genforsamling i Energi og Miljøkapital as
31/15 Innk. til gen.foramling i BTV investeringsfond as
32/15 Innk. til årsmøte i Telemarkskanalen reg.park 2015
33/15 Arkivdepot i Grenland
34/15 Reg.plan for Meierikvartalet
35/15 Norsk Folkemuseum, henv. om overtakelse av kunstgavene til H. Ibsens 70- og 75-årsdag
37/15 Etablererkontortjenestene i Grenland og Telemark
38/15 Sluttregnskap Skien kulturskole
39/15 Høring om endringer i alkoholloven
40/15 Formelle endringer i vedtekter for Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
28/15 Innk. til genforsamling i Grep Grenland as
webløsning fra Serit Itum