Bystyremøte 131212

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
158/12 Forprosjekt kollektivknutepunkt Landmannstorget
159/12 Detaljreg.plan Tingvollv. 18 mm.
160/12 Orientering om fremtidig org. av Bjorstaddalen avf.anl.
161/12 Skien Fritidspark kf, saker til Bystyret
PAUSE
162/12 Kvartalsrapp. nr. 3, investeringer Bydrift 2012
163/12 Avt. om interkomm. samarbeid felles IKT-tjenester
164/12 Salg av eiendom, komm. formålsbygg 2013
165/12Satser for komm. tilskudd til ikke-komm. barnehager 2013
173/12 Tilsk. 2013 Telemark museum
179/12 Tilsk. 2013 Mersmak
183/12 Tilsk. 2013 Telem. og Vestfold reg.teater as
166/13 Tilskudd 2013, komm. foretak, Den Norske Kirke og trossamfunn
167/12 Tilskudd 2013, IKS, Gea Norvegica iks
168/12 Tilsk. 2013, IKS; Telemark kommunerevisjon
169/12 Tilsk. 2013, Telemark kunstnersenter
172/12 Tilsk. 2013 Telem. Interkomm. Næringsfond
185/12 Tilsk. 2013 Ibsenhuset as
189/12 Oppgradering av Ibsenhuset
174/12 Tilsk. 2013 Telemarkskanalen reg.park
175/12 Tilsk. 2013 VAR-avgifter til lag etc
176/12 Tilsk. 2013 Kirkens sosialtjeneste
177/12 Tilsk. 2013 Skie diakonale senter
178/12 Tilsk. 2013 Senter mot seksuelle overgrep
180/12 Tilsk. 2013 Skien lufthavn as
181/12 Tilsk. 2013 Visit Grenland
182/12 Tilsk. 2013 Vekst i Greland
184/12 Tilsk. 2013 Kjøp av plasser GREP as
186/12 Tilbygg for 110-sentr. Skien br.stasjon
187/12 Endring av inv.budsjett 2012
188/12 Orienteringsstatus Agenda Kaupang
PAUSE
191/12 Gebyrer, byutviklingsavd.
192/12 VARF-gebyrer
195/12 Res. av gj.gang politisk organisering etc.
196/12 Bruk av fondsmidler
197/12 Økonomirapp nov. 2012
198/12 Trafikkreg. i Snipetorp
199/12 Folkehelsemld. i Skien 2012-2015
200/12 Endringsvalg skattetakstnemd etc.
webløsning fra Serit Itum