Bystyremøte 210808

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop
Orientering fra UDI vedr. etabl. av statlige mottak for asylsøkere
PAUSE
104/08 Vedtekter for tildeling av oppreisningserst. for tidl. barnevernsbarn
PAUSE
Samlet debatt vedr kutt i budsjetter (sak 105-106-107-108/08)
Samlet votering sak 105-106-107-107-108/08
PAUSE
109/08 Ad spørsmålet om politipost i Skien sentrum
110/08 Ad etabl. av spilleautomater i Skien kommune
111/08 Søknad om fritak ffra politiske verv - Christian Fjære Moen
112/08 Buerflata barnehage - valg av repr. til styret
113/08 Valebø lokalutvalg - suppleringsvalg
114/08 Alkoholpolitikk
webløsning fra Serit Itum