Bystyremøte 161009

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
138/09 Budsjett 2010 og øko.plan 2010-2013, orientering
PAUSE
139/09 Notat til Skien bystyre vedr. utbgging Odd Stadion syd as.
webløsning fra Serit Itum