Bystyremøte 120215

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
03/15 Høring, lovforslag om forbud mot organisert tigging
02/15 Høring, forslagtil endringer i IKS-loven
04/15 Rullering av eierskapsmelding
05/15 Detaljreg. for Vadrette, sluttbehandling
06/15 Detaljreg. av Omdalsvn. 55a, sluttbeh.
09/15 Innk. til ekstraordinær gen.forsamling i Visit Grenland as
07/15 Reg.plan for Prestegårdsgt. 16, sluttbeh.
08/15 Forslag til fireårsplan for SLT-arb. i Skien
10/15 Skien tomteselskap as, gen.forsamling 2015
11/15 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015
12/15 Rapporteringsfrister økonomi 2015
13/15 Gen.forsamling Grep Grenland as 2015
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum