Bystyremøte 050913

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Forespørler
107/13 Skien fritidspark. Godkj.av endrede vedtekter og kvart.rapp. 2. kvart 2013
108/13 Delegasjon- og saksbehandl.regl. for Skien komm.
109/13 Høring av NOU 2013
109/13 forts.
114/13 Komm. garanti låneopptak Ibsenhuset as, ny sak
110/13 Reg.plan for del av eiend. 289/9 m.m.
111/13 Økonomirapp. 2. kvart. 2013
112/13 Endring av inv.budsjett 2013
113/13 Kvart.rapp. investerinmger 2. kvart. 2013
115/13 Søkn. fritak pol. verv. M. Honerød (ap)
116/13 Valg nytt varamedl. ADLU
117/13 Årsberetning Skien lufthavn 2012
webløsning fra Serit Itum