Bystyremøte 170610

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
100/10 Skien lufthavn as, plan for videre drift
Rådmannen orienterer bystyret
85/10 Årsmelding og regnskap 2009, Skien fritidspark kf
87/10 Investering og ommleggimg av driften i spiseriet i Skien fritidspark
95/10 Ord. gen.forsamling i Skagerak energi as
88/10 Anke, oppsjon på å arrangere GP 2011
PAUSE
83/10 Leie av lokaler, Skien kulturskole
86/10 Skien kommune, årsoppgjør 2009
PAUSE
84/10 Skatteregnskapet 2009
89/10 Detaljplan for Kjørbekkvn. 46
90/10 Odd stadion, ferdigstillelse av trafikksikringstiltak. Sluttrapport
91/10 Framtidens byer, årsrapport for 2009
92/10 Prosjektbeskr. knyttet ti handlingspan mot vold i nære relasjoner
93/10 Etisk handel
94/10 Telem. og Vestfold regionteater as, ordinær gen.forsamling
96/10 Ord. gen.forsamling i Skien garantifond as
97/10 Ord. gen.foramling i Skien næringsfond as
98/10 Søkn. om fritak fra vervet som varamedl. til HOUP, Abdi Handulle
99/10 Søkn. om fritak fra politiske verv, Beate marie Pedersen
Forespørsler og saker bystyret må vedta skal behandles
webløsning fra Serit Itum